Τα μέλη της επιτροπής είναι τα κάτωθι :

1. Βλάχβεη Ασπασία, Καθηγήτρια – Τμ. Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά)

2. Αντωνιάδης Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής – Τμ. Διοικητικής επιστήμης και Τεχνολογίας

3. Κώντσας Σταμάτης, Επίκουρος Καθηγητής, – Τμ. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)