Τα μέλη της επιτροπής είναι τα κάτωθι :

1. Μπακούρος Ιωάννης, Καθηγητής – Τμ. Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης

2. Πιτόσκα Ηλέκτρα, Καθηγήτρια – Τμ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

3. Γιανναράκης Γρηγόριος, Επίκουρος Καθηγητής, – Τμ. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)