Καλωσορίσατε στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Τα Τμήματα της Σχολής μας είναι άρτια οργανωμένα στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύουν, ενσωματώνοντας τις σύγχρονες τάσεις των Οικονομικών Επιστημών, της Διοίκησης και της Τεχνολογίας, της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης, της Διεθνούς Οικονομίας, της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης και της Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης.

Η εκπαίδευση και η έρευνα στα Τμήματα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών διαδραματίζουν ρόλο ζωτικής σημασίας σε μια εποχή όπου είναι επιτακτική ανάγκη η κοινωνία και η οικονομία της χώρας να γίνουν πιο συνεκτικές, ψηφιακές, βιώσιμες, πράσινες και εύρωστες. Παράλληλα, τα Τμήματα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών παρέχουν ένα σύγχρονο ακαδημαϊκό περιβάλλον, μέσω μιας υψηλής ποιότητας παρεχόμενη εκπαίδευση, με άξονες την αριστεία, την καινοτομία, την ακαδημαϊκή ελευθερία και δεοντολογία, την προαγωγή του διαλόγου και την ελευθερία της σκέψης.

Οι απόφοιτοι μας είναι εφοδιασμένοι με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες και απαιτητικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές ακαδημαϊκό, ερευνητικό και επιχειρηματικό επίπεδο.

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι της Σχολής μας που θα δραστηριοποιηθούν σε διάφορους τομείς της οικονομίας της ακριτικής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στο πλαίσιο της πράσινης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, μέσα από ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης στη μεταλιγνιτική εποχή και την εποχή της Δίκαιης Μετάβασης, στηρίζοντας ουσιαστικά το περιβαλλοντικό, οικονομικό, επιχειρηματικό και κοινωνικό αποτύπωμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η Κοσμήτορας,

Καθηγήτρια Ελένη Τσακιρίδου