Νέα και Ανακοινώσεις

Επιμορφωτική Ημερίδα

Νέα/Ανακοινώσεις

1. ΕΞΕ – 18831 – 2024 – Επιμορφωτική Ημερίδα 2. Προκήρυξη ημερίδας ΠΕ80 3. Πρόγραμμα ημερίδας ΠΕ80 Σχετικά έγγραφα 1. ΕΞΕ - 18831 - 2024 - Επιμορφωτική Ημερίδα (149 kB)2.…

Περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ & ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Νέα/Ανακοινώσεις

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ…

Περισσότερα

Νέα/Ανακοινώσεις

ΣΙΤΙΣΗ.  ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων σίτισης για τους μετεγγραφέντες φοιτητές/τριες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και για τους φοιτητές/τριες των ειδικών κατηγοριών εισαγωγής Αθλητών και Αλλοδαπών».  ΣΤΕΓΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Παράταση…

Περισσότερα