Νέα και Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση προς όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές, για την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών, σχετικά με τη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Νέα/Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων χορήγησης στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2023-2024 Δικαιολογητικά για Κύπριους φοιτητές για το στεγαστικό επίδομα-2023-2024 Εγκύκλιος στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 Επιπρόσθετα δικαιολογητικά για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα…

Περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ-ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ Ε.ΔΙ.Π.

Νέα/Ανακοινώσεις

α. Πρακτικό Καταμέτρησης Ψήφων για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Πρακτικό Καταμέτρησης Ψήφων Ε.ΔΙ.Π.…

Περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ-ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ Ε.Τ.Ε.Π.

Νέα/Ανακοινώσεις

α. Πρακτικό Καταμέτρησης Ψήφων για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ ΕΤΕΠ…

Περισσότερα