Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

  • Ευρωπαϊκού Επιχειρησιακού και Οικονομικού Δικαίου και Εφαρμογών Φορολογίας, Λογιστικής και Ελεγκτικής: ΦΕΚ_3894_B_24-10-2019ΦΕΚ 1775/τ.Β’/29-4-2021
  • Διεθνής Επιχειρηματικότητα, Ηθική και Δεοντολογία και Διπλωματία: ΦΕΚ τ.Β’ 1266_1-4-2021
  • Εργαστήριο Διεθνών και Ελληνικών Προτύπων – Οικονομικής – και Ψηφιακού Μετασχηματισμού των Ιδιωτικών και Δημοσίων Επιχειρήσεων: ΦΕΚ τ.Β’ 2407_07-06-2021

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων