Τα μέλη της επιτροπής είναι τα κάτωθι :

1. Κάβουρας Ιωάννης, ΕΤΕΠ – Τμ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

2. Τσιώρας Κωνσταντίνος, Λέκτορας – Τμ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

3. Κοκκώνης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, – Τμ. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)