Το Συμβούλιο Κοσμητείας αποτελείται από τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών καθώς και εκπροσώπους ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και φοιτητών. Κοσμήτορας είναι η Καθηγήτρια κα. Καταραχιά Ανδρονίκη και Αναπληρώτρια Κοσμήτορας η Καθηγήτρια Τριαντάρη Σωτηρία, ως η αρχαιότερη Πρόεδρος Τμήματος της Σχολής, με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης της διαπιστωτικής πράξης εκλογής της στο αξίωμα αυτό. Η σύνθεση του Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

Τμήμα / Ρόλος Μέλη συμβουλίου Αναπληρωτής
Κοσμήτορας Καταραχιά Ανδρονίκη, (Καθηγήτρια, Τμ. Λογιστικής Και Χρηματοοικονομικής) Τριαντάρη Σωτηρία (Καθηγήτρια, Τμ. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας)
Πρόεδρος Τμ. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Τριαντάρη Σωτηρία, (Καθηγήτρια) Αντωνιάδης Ιωάννης, (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Πρόεδρος Τμ. Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης Μπακούρος Ιωάννης, (Καθηγητής) Τσακιρίδου Ελένη, (Καθηγήτρια)
Πρόεδρος Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Βελέντζας Ιωάννης, (Καθηγητής) Σίσκος Ευάγγελος, (Καθηγητής)
Πρόεδρος Τμ. Λογιστικής Και Χρηματοοικονομικής Πιτόσκα Ηλέκτρα (Καθηγήτρια) Κυριαζόπουλος Γεώργιος (Αν.Καθηγητής)
Πρόεδρος Τμ. Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά)

Μονοβασίλης Θεόδωρος, (Καθηγητής)

Βλάχβεη Ασπασία, (Καθηγήτρια)
Πρόεδρος Τμ. Οργάνωσης και Διοικησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Κοντέος Γεώργιος, (Αναπληρωτής Καθηγητής) Συνδουκάς Δημήτριος (Επίκουρος Καθηγητής)
Πρόεδρος Τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Γρεβενα) Αναστασιάδου Σοφία,(Καθηγήτρια) Αυλογιάρης Γεώργιος (Επίκουρος Καθηγητής)
Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ Βαβούρας Ηλίας (δεν υπάρχει αναπληρωτής)
Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ Κάβουρας Ιωάννης (δεν υπάρχει αναπληρωτής)