Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών στα πλαίσια του εξωστρεφούς προσανατολισμού της, αλλά και για να ενισχύσει τον επιστημονικό διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, δημιούργησε τη σειρά αυτη των μελετών εργασίας (working papers).

Τα μέλη της Σχολής μπορούν να υποβάλλουν τις πρώτες εκδόσεις επιστημονικών εργασίων (draft) και ερευνών πάνω στις οποίες δουλεύουν προκειμένου να αναρτηθούν στη σελίδα αυτή της Σχολής, ενισχύοντας τη δημοσιότητα του ερευνητικού έργου των μελών της Σχολής, αλλα και να λάβουν feedback και ιδέες σχετικά με την έρευνα τους.

Όσοι συναδελφοι επιθυμούν μπορούν να στείλουν τις εργασίες που επιθυμούν να αναρτηθούν σε αυτήν τη σελίδα, στον κ. Αντωνιάδη Ιωάννη, και τον κ. Κώντσα Σταμάτη, που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργεία της συγκεκριμένης σειράς μελετών εργασίας

Email επικοινωνίας : iantoniadis(at)uowm.gr , skontsas(at)uowm.gr