Σύντομος Απολογισμός Κοσμήτορα για το Ακαδ. Έτος 2021-2022
Σύντομος Απολογισμός Κοσμήτορα για το Ακαδ. Έτος 2020-2021


Σχετικά με τα πεπραγμένα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 μπορείτε να ενημερωθείτε στο Σύντομο Απολογισμό τον οποίον παρουσίασε η Κοσμήτορας Καθηγήτρια Καταραχιά Ανδρονίκη στη Γενική Συνέλευση της Σχολής την 22/9/2020.

Σύντομος Απολογισμός Κοσμήτορα για το Ακαδ. Έτος 2019-2020