email: soe@uowm.gr | Τηλ.: +30 24610 68227
Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50100, Πανεπιστημιούπολη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΔΙΠ ΚΑΙ ΕΤΕΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Νέα/Ανακοινώσεις

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΔΙΠ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ:

1. Πρακτικό Καταμέτρησης Ψήφων ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ ΕΔΙΠ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΥΠΟ

2. Τελικό Πρακτικό ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΔΙΠ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΥΠΟ

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

  1. Πρακτικό Καταμέτρησης Ψήφων ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ ΕΔΙΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΥΠΟ
  2. Τελικό Πρακτικό ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΔΙΠ ΓΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΥΠΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Πρακτικό Καταμέτρησης Ψήφων ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΥΠΟ

2. Τελικό Πρακτικό ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΥΠΟ

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

1. Πρακτικό Καταμέτρησης Ψήφων ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΥΠΟ

2. Τελικό Πρακτικό ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΥΠΟ

Σχετικά έγγραφα