Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Προσκλήσεις

Σχετικά έγγραφα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4 ypo (522 kB)

Περισσότερα

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Προσκλήσεις

Σχετικά έγγραφα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3 ypo (520 kB)

Περισσότερα

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Προσκλήσεις

Σχετικά έγγραφα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 ypo (521 kB)

Περισσότερα

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Προσκλήσεις

Σχετικά έγγραφα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1 ypo (521 kB)

Περισσότερα

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Προσκλήσεις

Σχετικά έγγραφα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11 ypo (521 kB)

Περισσότερα

Πρόσκληση για συγκρότηση επταμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της Σχολής

Προσκλήσεις

Παρακαλούμε τις Κοσμητείες των Σχολών να προτείνουν ένα μέλος ΔΕΠ ανεξαρτήτου βαθμίδας της Σχολής τους για τη συγκρότηση επταμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν.4957/2022. Η συμβουλευτική…

Περισσότερα